Témavezetés (frissítve: 2012.02.13.)


2001
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai kar

1. Molnár Anikó: Az Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium bemutatása


2004
Szolnoki Főiskola Kereskedelmi szak, levelező tagozat
1. Tüske Krisztina: A HACCP rendszer kiépítése és működése közszolgáltató intézményekben

KÖZOKTATÁSI VEZETŐI SZAK ZÁRÓDOLGOZAT BME
Konzulens: dr. Benedek István K2/1 csoport

1. Bachné Kremm Andrea: A közoktatási intézmény belső ellenőrzési
rendszere, az ellenőrzés módszerei (elemzés)
2. Bene Péterné: A közoktatás tervezhető előnyei az uniós csatlakozás után (elemzés)
3. Benedekné Fekete Hajnalka: Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar közoktatási rendszerben
4. Beranek Aranka: „Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői” (elemzés)
5. Bodó Beáta: A speciális szakiskolai képzés helyzete Magyarországon
6. Fegyóné Mányi Szabó Marianna: Az integráció és a szegregáció intézményi nézőpontból
7. Harcsa Edit: A közoktatási intézmény belső kommunikációs rendszere, az információáramlás optimalizálása
8. Hirmann László: A PUBLIC RELATIONS szükségessége a közoktatási intézményekben
9. Käfer György: A katolikus iskola mássága a magyar közoktatási rendszerben
10. Katona Istvánné: A szaktanácsadói munka területei, módszerei a közoktatásban (elemzés)
11. Kissné Gyuró Ilona: A Galga menti kistelepülések közoktatási intézményeinek finanszírozása.
12. Kovács Katalin: Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára
13. Kovács Zsuzsanna:A két tanítási nyelvű oktatás helyzete a középiskolákban „két nyelvet beszélünk”
14. Kökény Erzsébet: Az érettségi vizsga változásai a közoktatási törvényi változások tükrében
15. Letenyei Józsefné: A szakképzési átalakulás irányítása a kötelező beiskolázású intézményben."
16. Nádasdy Tibor: A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, a szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai
17. Szitt Zsolt: Távoktatási módszerek alkalmazása a közoktatásban.
18. Tóthné Zsótér Sarolta: A kommunikáció etikája a közoktatási intézményekben
19. Turcsán Tibor Zsolt: Mérés és értékelés az általános iskolában
20. Vad Alma Katalin: A vezető személyisége, hatása a szervezetben
21. Vámos Irén: „Humánerőforrás tervezése, a humán erőforrással való gazdálkodás, munkáltatói jogkör gyakorlása” (elemzés)

2005
KÖZOKTATÁSI VEZETŐI SZAK ZÁRÓDOLGOZAT BME
Konzulens: dr. Benedek István II/10. csoport

1. Alácsné Kapás Katalin: A BRG, mint egy lehetséges intézményi minőségfejlesztési modell
2. Balogh András: A gyermeki jogok védelmének elmélete és gyakorlati megvalósulása a Gyermekvédelmi Törvény alapján
3. Derczbach Tamás: Informatikai oktatási stúdió minőségbiztosításának felépítése
4. Feltser Ilona: Mérési lehetőségek az iskolában (elemzés, értékelés)
5. Gálné Drajkó Mária: A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek
6. Gubis Csaba: A Middle State Assotiation Minőségirányítási Programja a budapesti Amerikai Alapítványi Iskolában az 1990-es években
7. Havasné Hering Mónika: „Miért nina, ha lehetne?” – az iskolaszékek helyzete Dunakeszin
8. Herczeg Béláné: Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára
9. Horváth Attila: Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében
10. Kiss László:Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében
11. Magyarné Willinger Andrea: Kommunikáció az óvodában. Kommunikáció óvodavezetőként.
12. Nagy Julianna: A hátrányos helyzetű tanulók kommunikációs gátjai
13. Pintér Zoltánné:Megmérettetés 6-14 éves kor között Az általános iskolában alkalmazható mérések, értékelések a bevezető szakasztól a fejlesztő szakasz végéig
14. Rádiné Gémes Ildikó: Iskolakoncepció kialakítása önálló ötlet és adaptációk alapján
15. Szlovencsákné Dénes Mónika: Alternatív óvodák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben
16. Vajasné Kabarecz Ágnes: A Pedagógiai Program és a pedagógusok módszertani szabadságának összefüggései, kapcsolata
17. Városi Attila: Általános művelődési központ létrehozása és működtetése kistérségi régióban
18. Vinczéné Nagy Erzsébet: Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban

2006
Széchenyi István Egyetem Gazdálkodási szak Számvitel szakirány (Győr)

1. Zseniné Varga Éva A Rado.Ép Kft. vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete

KÖZOKTATÁSI VEZETŐI SZAK ZÁRÓDOLGOZAT BME
Konzulens: dr. Benedek István K1/1. csoport

1. Arató Istvánné: Minőségfejlesztés a közoktatásban, Minőségbiztosítás a ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolában
2. Cseh Eleonóra: Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára
3. Farkas Albert: Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben (elemzés)
4. Fazekas László: A szervezeti struktúra és integráció kapcsolata a speciális szakiskolai működésben.
5. Fehérvizi Judit: A társadalmi szükségletek, közoktatási feladatok változásainak hatása iskolánkban (15 éves a budapesti Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola)
6. Gulácsi Barnabás: A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési oktatási folyamatban, a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében (kutatás, felmérés, elemzés)
7. Gurdon József: A munkaerőpiac változó igényéhez alkalmazkodó szakképzés (kutatás)
8. Horváth Ferenc: Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésébe (elemzés és felmérés)
9. Juhász András: A gyermeki jogok érvényesülése az iskolában (kutatás, felmérés, elemzés)
10. Károlyi Erzsébet: Az intézményi ellenőrzés értékelés színterei, módszerei
11. Kékesi Istvánné: A kommunikáció jelentősége az óvodában
12. Magyar Zoltán Csaba: A vezető hatása a szervezet működésére (felmérés, interjú, értékelés) a kollégiumokban
13. Molnárné Földes Ágnes: Magyarország és néhány régi európai Uniós ország oktatási rendszerének összehasonlító elemzése
14. Mráz Krisztina: A Diákönkormányzatot segítő pedagógus szerepe a diákjogok érvényesítésében.
15. Somodi Rudolfné: Tanszabadság a magyar nevelés történetében, a tanszabadság és szabad iskolaválasztás értelmezése és érvényesülése
16. Szerdahelyi Márton  Az értékelés, mérés szerepe a fejlesztésben, integrációban

2008
KÖZOKTATÁSI VEZETŐI SZAK ZÁRÓDOLGOZAT TÉMÁK BME
Konzulens: dr. Benedek István Bp/1. csoport

1. Székely Júlia: A közoktatási intézmény kommunikációs rendszere, az információáramlás optimalizálása
2. Hídvégi Melinda: Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe jelentősége a magyar oktatási rendszerben
3. Mészárosné Mácsár Zsuzsa: A kommunikáció, mint az intézményvezetői hatékonyság egyik tényezője
4. Szántai Erzsébet: Kistérségi közoktatási koncepció kialakítása az ötlettől a megvalósításig (Mende, Úri, Sűlysáp, Tápoószecső, Kóka)
5. Román Aranka: "Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása pedagógiai tervező és szervező munkára" (Meggyesbodzás)
6. Lukácsné Harcsa Katalin:  Kooperatív technikák alkalmazása a szakképzésben
7. Machnicz Endre: A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai
8. Szűcs Jánosné:A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei
9. Durszt Károlyné: A pedagógus személyiségének jelentősége, hatása a nevelés-oktatási folyamatban- a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében
10. Szelezsán János: Vezetés, iskola és a stressz
11. Tara Ilona: Etnikai kissebség (roma) jogainak érvényesítése illetve segítése a közoktatásban
12. Mile Lajos: Az oktatástechnológia fejlesztése a közoktatásban
13. Erős Beáta: Minőségfejlesztés az óvodapedagógiai gyakorlatban
14. Petyovszkiné Kovács Margit: A sajátos nevelési igényű gyermekek képzési helye a magyar oktatási rendszerben
15. Gorka Szabolcs: Pedagógia értékelés a Bocskai István Általános Iskolában (BP)
16. Dér Zsuzsanna: A vezető hatása a szervezet működésére (felmérés, interjú, értékelés)
17. Papucsekné Glück Márta: A szlovák nemzetiségi oktatás és a közoktatási integráció
18. Biess Zoltánné: "Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása pedagógiai tervező és szervező munkára"Tápióság

2009
KÖZOKTATÁSI VEZETŐI SZAK ZÁRÓDOLGOZAT TÉMÁK BME
Konzulens: dr. Benedek István 1/1. csoport

1. Czető Mónika: Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben (elemzés)
2. Csuklich Eszter: Oktatástechnológia fejlesztése a közoktatásban (nemzetközi és hazai helyzetelemzés – értékelés)
3. Deák Gabriella: Médiahasználat magyar 17-18 éves gimnazisták körében (empirikus összehasonlító kutatás)
4. Fűzek Anikó: A logopédiai ellátás összehasonlító elemzése – a működtetés újragondolása
5. Galicz István:  A moduláris rendszerű szakképzés iskolarendszerű megszervezése élelmiszeripari képzésben (összehasonlító elemzés)
6. Hídvégi Marianna: Szakiskolai Fejlesztési Program, szakképzés-szakiskolai képzés jelene, fejlesztése. Kompetencia alapú képzés; projekt módszer, új módszer fogadtatása: tanár, diák felmérés. Kompetenciamérés és visszamérés 10. osztályban – elemzés
7. Kerekesné Pálmai Ágota: A kétszintű idegen nyelvi érettségi vizsgák elemzése munkaközösség vezetői szemszögből
8. Kiss Béla: Konfliktuskezelés az iskolában – a lehetséges konfliktusok felvázolása, értékelés
9. Nyéki Istvánné: Innovációs folyamatok az iskola életében - késztetések és akadályok (kutatás, felmérés, értékelés)
10. Ollé Tamás: Pedagógusok körében végzett motivációs és elégedettségi attitűdök vizsgálata és összehasonlítása
11. Pappné Varga Edit: A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása a TISZK-esedés nehézségei
12. Piros Ferenc: Távoktatási módszerek alkalmazása a közoktatásban
13. Saliga Anikó:  Intézményi PR tevékenység: OVI-SULI: beiskolázási stratégia
14. Siroki Angéla: Humánerőforrás tervezése, a humánerőforrással való gazdálkodás, munkáltatói jogkör gyakorlása (elemzés)
15. Somoskői Lilla: Paradigmaváltás a nevelés terén az esélyteremtés érdekében

2010
BME KÖZOKTATÁSI VEZETŐI SZAK ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK
Konzulens: dr. Benedek István 1/1. csoport

1. Benis Andrea: A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési-oktatási folyamatban, a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében
2. Boszayné Waldner Erika: A pedagógus teljesítményértékelés, minősítés intézményi gyakorlata, és tapasztalatai
3. Csontos Emese: Mérési lehetőségek az iskolában
4. Fábián Attila: A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek
5. Hamar Zoltán: " A munkaerőpiac változó igényéhez alkalmazkodó szakképzés
6. Hatvani Virág: Az egyházi iskolák nevelési rendszere, etikai kódexeik összehasonlító elemzése
7. Helmlené Karacs Zsuzsanna: Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségik új rendszere
8. Hublik Ildikó: Innovációs folyamatok az iskola életében-késztetések és adottságok. Pályázatok, pályázati lehetőségek
9. Kápolnásiné Sági Andrea: A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei. (Elemzés)
10. Karayné Pavalacs Zsuzsa: A szakszolgálatok a közoktatásrendszerében a
11. Károlyi Mihály: A Körösi Csoma Sándor Általános Iskola teljesítményértékelési gyakorlata és a stratégiai tervezés összhangja
12. Kovács Zsolt: Az intézményi kötelező dokumentációs rendszer vizsgálata egy új vezetői ciklus kezdetén
13. Krénuszné Molnár Lívia: Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben
14. Oláh Marianna: A vezetés-és minőségfejlesztés kapcsolata a hatékony intézményi működés érdekében
15. Paless Eszter: A sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának közoktatási- és társadalmi szocializációs szempontú vizsgálata
16. Pintér Zsolt: Menedzser szemléletű iskolavezetés a gyakorlatban (felmérés, elemzés).
17. Szendreiné Fazekas Julianna: A magyar tanügy-igazgatási rendszer működése és korszerűsítésének lehetőségei

2011
KÖZOKTATÁSI VEZETŐI SZAK ZÁRÓDOLGOZAT TÉMÁK BME
Konzulens: dr. Benedek István …… csoport

1. Deákvarga Kinga: Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben (elemzés)
2. Doleviczényi Zoltánné Mónika Dr.: Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének munkaerő piaci aspektusai
3. Herczeg József Attila: Minőségbiztosítás a mechatronikai képzésben
4. Hrutkáné Molnár Monika Dr.:Az érettségi vizsgák története Magyarországon, ill. az érettségik új rendszere
5. Kékesi Szabolcs: Menedzser szemléletű iskolavezetés. Vezetés- és szervezetelméleti változtatások a Szent György Média és Informatikai  Szakközépiskolában.
6. Kiss Csilla: A Zuglói Logopédiai Intézet munkatársainak motivációs bázisa.
7. Kovács Dénes: Az iskolamarketing, és a marketingkommunikáció szerepe a hatékony intézményvezetésben
8. Kulcsárné Szabó Szilvia: A tanári szerepek változása és hatása a logopédiai terápiás folyamatban
9. Mohai Éva: A vezető hatása a szervezet működésére (felmérés, interjú, értékelés)
10. Nagyné Szakál Györgyi: Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és az Európai Unió tagállamainak iskolarendszerében ország(k) megnevezésével (összehasonlító elemzés) gyógypedagógiai kitekintéssel
11. Nováky Andrea: "Az egyházi iskolák nevelési rendszere, etikai kodexeik összehasonlító elemzése (kutatás, összehasonlító elemzés)"..
12. Odránné Kalina Krisztina: Szervezetfejlesztés, hatékonyság az óvodavezetői munkában
13. Pakó Károlyné Emi: Német nemzetiségi oktatás sajátosságai és integráló szerepe - nemzetiségi települések (Solymár és Pilisvörösvár) oktatás ügyében
14. Peerné Baksa Gabriella: Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben -
15. Rebe Bodnár Zita: A szaktanácsadói munka területei, módszerei a közoktatásban
16. Sipos Erzsébet: Települési intézményi struktúra átalakítása, és a kistérségi integráció lehetősége.

2012
KÖZOKTATÁSI VEZETŐI SZAK ZÁRÓDOLGOZAT TÉMÁK BME
Konzulens: dr. Benedek István …… csoport

1.