Publikációk (tanulmányok)


bistvan - Posted on 23 május 2009

 1.  
  1. A szakmunkásképző intézetek és kollégiumok klubjai Fővárosi Ifjúsági Művelődési Központ
   Módszertani Tájékoztató
   Stúdió 1973./1.sz.
  2. A "Hotel Klub"
   Könyvtártudományi és Módszertani Központ
   Témadolgozat,1973/II.
  3. Hetven pont a becsületszint
   Nevelési kísérlet egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2.
  4. Mi hátráltatja a klubmunkát?
   Szakmunkásnevelés 1974/4.
  5. "El kell érnünk"...!
   Budapesti Népnevelő, Stúdió 1975/1.
  6. Az elsődleges közösségek szerkezetének és tartalmi munkájának korszerű, demokratikus alakítása a kollégiumban, diákotthonban
   Országos Pedagógiai Intézet, Témadolgozat 1974. február
  7. A kulturális nevelőmunka helye és szerepe a nevelőmunka gyakorlatában
   Köznevelés 1975. V. 16. XXXI. évf. 20.
  8. A teljesítményre való felkészítés intézményünkben, csoportomban
   Pedagógiai pályázat, 1977. január
  9. A kulturális tevékenység hatékonysága
   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Szakdolgozat, 1978.
  10. A kulturális tevékenység néhány kérdése, a társadalmi környezeti tényezők összefüggése egy szakmunkás tanuló kollégiumban.
   Alkotó Ifjúság Országos Pályázat., 1979. Kulturális Minisztérium II. díj.
  11. Gyermekszeretetem tartalma és módszerei.
   Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében.
   Szerkesztő: Dr. Kóti János Közlemények 22 sz. 83. old.
  12. Tapasztalataim a pályairányítás és a pályaválasztás korszerűbbé és eredményesebbé tétele érdekében.Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében.
   Szerkesztő: Dr. Kóti János  Közlemények 25. sz. 81. old.
  13. A pályaválasztási munka hatékonysága.
   Alkotó Ifjúság Országos Pályázat, KISZ Központi Bizottsága 1982. II. díj
  14. A lemorzsolódás okainak pedagógiai, szociológiai elemzése. Következtetések, javaslatok. Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében.
   Szerkesztő: Dr. Kóti János Közlemények 28. szám 40. old.
  15. A sportkollégium segítene
   Népsport. 1982. XI.11.
  16. Együttműködés kollégium és iskola között.
   Szakmunkásnevelés 1982. 9. sz. 16.old.
  17. Az iskolai tanárok és a kollégiumi nevelők együttműködésének tapasztalatai, munkakapcsolatok a gyakorlatban.Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében.
   Közlemények 29. sz. 182. old. Szerkesztő: Dr. Kóti János
  18. Egyéni feladatvállalások, közösségi megbízások a kollégiumban.
   Szerkesztő: Dr. Kóti János Közlemények 31.sz. 157.old.
  19. Bibliográfia a magyar sajtóban megjelent kollégiumi vonatkozású cikkekről, 1979-1980-ban.Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében.
   Közlemények: 31. sz. Szerkesztő: Dr. Kóti János
  20. A kollégiumi közösségi tevékenység értékelése a teljesítményorientációs komplex versenymozgalomban. Szakdolgozat: ELTE TTK. 1983.
  21. A kollégiumi közösségi nevelés néhány időszerű kérdése.
   Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem köréből  Közlemények 42. sz. 139-165.old. Szerkesztő: Dr. Kóti János
  22. A kollégiumi közösségi tevékenység pedagógiai értékelése.
   Bölcsészdoktori disszertáció. ELTE BTK 1986.
  23. Tartalékok és lehetőségek a kollégiumi nevelésben.
   Szakoktatás 1988. 2.sz. 4.old.
  24. Mérés, teljesítmény
   Szakoktatás 1988. 1. sz. 4. old.
  25. A Mező Imre Kollégium és a helyi TIOSZ otthon története
   TIOSZ dokumentumgyűjtemény, Tankönyvkiadó, 1986.
  26. A tanórán kívüli tevékenység a tatai főrendiház (ma Eötvös József Gimnázium) al- és főgimnáziumban 1760-1919 között.
   ELTE TTK Szemináriumi dolgozat 1982.május
  27. A "Mező Imre " Kiváló Kollégium valamennyi tanulócsoportjára kiterjedő szociometriai vizsgálat, szociogram.
   ELTE TTK Tudományos Diákköri munka 1986. július
  28. Javaslatok a szakmunkástanuló otthonok, kollégiumok továbbfejlesztéséhez.
   Országos Pedagógiai Intézet vitaanyag 1987. január
  29. A kollégiumi közösségi nevelés néhány időszerű kérdése.Kézirat, egyetemi jegyzet
   Kossuth Lajos Tudomány Egyetem 1986. Debrecen.
  30. A nevelési területek értelmezése a kollégiumi nevelésben. Fórum 85.KLTE Debrecen, Alkotó iskola, Alkotó pedagógus.
   Témadolgozat, vitaanyag. 1985.
  31. A sport és versenyrendszer lehetőségei a középfokú kollégiumi nevelés gyakorlatában. OTSH, KISZ KB. vitaanyag 1986.
  32. A kollégiumi közösségi nevelés módszertani kultúrájának fejlesztése, az alkotó, önálló arculatú intézménytípus megvalósítása érdekében
   MM. Közoktatás Fejlesztési Alap Köznevelés Bp. 1989. szeptember 15/29.sz.
  33. Az Ady Endre Középiskolai Leánykollégium múltja, jelene, jövője
   Budai Hírmondó Budapest, 1990. augusztus 15. 8. sz.
  34. A kollégiumi közösségi nevelés újragondolása a tehetséggondozás érdekében
   Soros Alapítvány pályázat, Budapest, 1990.
  35. Kell-e a kollégiumi reform?
   Köznevelés 1991/2. január 18.
  36. Nevelőtanári posztgraduális képzés tematikája
   ELTE BTK Egyetemi jegyzet 1991.
  37. Interjú az Országgyűlés kulturális bizottsága elnökével
   Kollégium 1991/1. október
  38. Mit hoz a jövő?
   Kollégium 1991/2. december
  39. A megméretésre készítsük fel diákjainkat
   Kollégium 1991/2. december
  40. Oktatási törvény, költségvetés
   Kollégium 1992/1. január
  41. Szakdolgozati ismertető
   Kollégium 1992/1. január
  42. Egyetemi továbbképzés
   Kollégium 1992/2. február
  43. Interjú a Fővárosi Oktatási Bizottság elnökével
   Kollégium 1992/2. február
  44. Forráselemzés a Magyar Királyi Állami felsőbb leányiskolák internátusi Szabályzatáról
   Kollégium 1992/2. február
  45. Szakközépiskolába járó kollégista lányok körében végzett időmérleg és értékorientációs vizsgálat.
   Kollégium 1992/3. március
  46. Önkormányzat, munkanélküliség, kollégium. Pedagógusok lapja 1993.június 15. 49. évfolyam, 12. szám 13.o.
  47. A sikeres és nyugodt igazgató. A vezető és a stressz. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1993. november, L 5.2.
  48. Hogyan leszek, hogyan maradok igazgató? A vezetéselmélettől a pályázatig Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1994. február, L 1.1.
  49. Hol lakik a diák, ha vidéki? A bentlakásos intézményekről. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1994. április, B 6.1.
  50. A siker titka: Ki? Mit? Hogyan? Mikor? Munkakörtervezés, munkaköri leírás, minősítés. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1994. november, M 2.2.
  51. A kollégium belső világa. Mikor jó egy középiskolai kollégium? Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1994. december, B 6.2.
  52. A pedagógus mint vállalkozó Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1996. N.6.1.
  53. Kollégiumi érdekek Köznevelés 1996. 39. Szám 5. O.
  54. Mit? Mikor? Hogyan? A közoktatási szakértő munkája. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1996. április K. 10.1.
  55. A kollégiumok és a törvény Köznevelés 1996. November 15. 36. Szám 3. o.
  56. Kollégiumok Szakmai Fejlesztése Kollégium. VII. évf. 1997. 7. Szám.
  57. A vezetőnek sokféle döntést kell hoznia BME Műszaki pedagógiai Tanszék 1997.  Hogyan használjuk fel a videofilmeket? Főszerkesztő. Dr. Biszterszky Elemér
  58. Alkossunk pedagógiai programot Könyvkritika (Petrikás -Sass A.) Új pedagógiai szemle 1997. március 110. oldal
  59. Őszi Maratón Kollégium 1997.  VII: évf. 7. Sz.
  60. A vezetői pályázatok szakértése. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1997  H.6.2.
  61. Lássunk tisztán. A közoktatási törvény pedagógus szemmel. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1997. március, M 3.3.
  62. A Tanulás határok nélkül. A távoktatás lehetőségei, Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1998. F. 2.2.
  63. A szakértői feladatok jellemzői A környezetvédelmi oktatási szakértői tevékenység elméleti és gyakorlati megalapozása. Szerkesztette: Gulyás Pálné Környezetvédelmi Tanárok Egyesülete, Budapest, 1998
  64. Feladatok és kompetenciák változása az intézményvezetői gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle 1998. Október, 20.old.
  65. A kollégiumi foglalkozások tervezése. Szerkesztette: Benda János Kollégiumi Szövetség, 1998.
  66. Minőségbiztosítás a kollégiumokban Kollégium 1999/8
  67. Tegyem? Ne tegyem? Na mit tegyek? Szakértő az óvodában. Raabe Kiadó Budapest Óvodavezetői kézikönyv 1998.
  68. A legjobb befektetés? A közoktatási menedzserképzés, Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1999. szeptember, F.2.3.
  69. A nyitott képzés humán jellemzői (képző-tanuló és tanuló-tanuló kapcsolat, csoporttényezők). Tanulmányok a nyitott szakképzésről-1-2. Szerkesztette: Papp Lajos. A műegyetemi távoktatási központ kiadványai Budapest, 1999. 7. Old.
  70. Önkormányzat, munkanélküliség, kollégium. Pedagógusok lapja. 49. évf. 12. szám 13. old.
  71. Nyitott képzéssel foglalkozó szervezetek vezetésfejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel és minőségbiztosítással kapcsolatos adaptációs lehetőségei. Tanulmányok a nyitott szakképzésről-1-2. Szerkesztette: Papp Lajos. A műegyetemi távoktatási központ kiadványai Budapest, 1999. 31. old.
  72. Kompetenciaváltozások a szakértői munkában.  „A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban” I. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia szerkesztett tanulmánykötet. Suliszervíz, Debrecen 1999.
  73. Korszakhatár. A kollégiumok a módosított közoktatási törvényben Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1999. november. B. 2.4
  74.  Az iskola is nevel! Programot írunk Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2000. június. K. 1.7.
  75. Mentorszerep. Kompetencia változások az intézményvezetésben, a szervezeti kultúra Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2002 december L 10.7.
  76. Az ötlettől az óvodavezetői pályázatig Óvodavezetői ismeretek Óvodavezetői Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2003
  77. Ne szakadjatok el egymástól! Szervezetfejlesztés a közoktatásban Óvodavezetői ismeretek RAABE Kiadó Budapest, 2003. szeptember J. 1.8.
  78. Kollégiumokról a NAT „árnyékában” Van neveléstörténeti múlt, van még jelen, lesz-e jövő!? Új pedagógiai szemle 2003. július-augusztus
  79. Szakirodalmi ajánlás közoktatási vezetőknek. BME Műszaki Pedagógiai Tanszék Budapest, 2003. november
  80. Újra alkotó szerepben a tantestületek. Mit jelent, hogyan készül a minőségirányítási program? . Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2004. március, B9.8
  81. Intézményvezetői kihívások az ezredfordulón. Kiválóság-kultúra Európában 2004. (Tanulmánykötet, alkotó szerkesztő: Tóth Tiborné dr.)Felelős kiadó: Tóth Tiborné dr. Kossuth Lajos Gimnázium Mosonmagyaróvár.
  82. Egyén? Csoport? Csapat? Egyedül nem megy! A tréningmódszer. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2004. december. B9.9.
  83. A tanár értékelése? Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2006. október G5.2.
  84. A pedagógus értékelése, az értékelő pedagógus Óvodavezetői ismeretek Óvodavezetői Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2007. február J1.12.
  85. Új munkatársak felvétele Óvodavezetői ismeretek Óvodavezetői Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2007. február J1.13.
  86. Igazgatóválasztás= jövőválasztás Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2007. október G5.3..
  87. Hogyan tartsunk előadást? A szereplő vezető Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2007. november L 10.9..
  88. Úton, útközben a kiválóság felé Gazdaság és közélet IV. évf. 2009/215.old.
  89. Feladatok, kompetenciák változása az intézményvezetői gyakorlatban.  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2009.junius 17.  http://www.ofi.hu/tudastar/feladatok-kompetenciak
  90. Átírjuk - de hogyan? Kollégiumi pedagógiai program készítése a módosított Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján. Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2010. április B 3.20.
  91. A sikeres és nyugodt igazgató. A vezető és a stressz.Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2010. szeptember L 5.2.
  92. Köszöntő. Babus Jolán Kollégium Évkönyve Vásárosnamény 2010.
  93. A szülők és az iskola kommunikációs kultúrája (társszerzőkkel)Közoktatás-vezeési kutatások 2008-2010, tanulmányok.Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvámy Miskolc 2010
  94. Húsz év múlva.."Kollégium"XX.évfolyam 11-12. szám 15.oldal
  95. Ki legyen az új kolléga? Hogyan válasszunk? Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2011. február L 3.1.
  96. Pedagógusszerepek, kompetenciák változásai.Krétakör, Közoktatási konferencia külömszám, XVII.évfolyam 2011. február 8.old.
  97. Minőségírányítás, minőségfejlesztés. Kötelezően választott tárgy tréning munkafüzet. Felelős szerkesztő: Dr. Kalicz Éva.  BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzés tananyaga.  Budapest, 2011.
  98. Egy kiállítás "Adys"képei. Kollégium XXI.évfolyam 2011. 4-5. szám 2. oldal.
  99. Emlékezés Gáspár Károlyra. Karcsi-Egy gyermekvédő útja. Interjúkötet Gáspár Károlyról
   Szerkesztő Kánnai Magdolna.Kiadó: Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata. Budapest 2011. (23-29.oldal)