Önéletrajz


bistvan - Posted on 15 május 2009

TANULMÁNYOK:
1. Budapesti Műszaki Egyetem, Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető szak 1996
2. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar Pedagógia-iskolavezetés szak 1982
3. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrén - pszichodegógia szak 1978
4. MKKE Szociológia - politikai gazdaságtan szak 1976

TANFOLYAMOK -TOVÁBBKÉPZÉSEK:
1. Strukturális alapok akkreditációs szakértői 2005
2. EFQM minőségügyi értékelő szakértői 2003
3. Pedagógus akkreditációs szakértő 2002
4. Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási szakértő, mentor 1997.
5. ELTE BTK. Kollégiumpedagógiai Stúdium Tanúsítvány 1991.
6. Open University Euro Contact Business School Hatékony menedzser, 1991.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSEM:
dr. phil. univ.1986. summa cum laude ( ELTE BTK.)

MUNKAHELYEIM, BEOSZTÁSAIM:
• Egyetemi oktató 1986-tól (MKKE, ELTE, BME)
• Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
1989-től igazgató
• Mező Imre Szakmunkástanuló Kollégium
1978-1989-ig igazgatóhelyettes
• Váci Mihály Szakmunkástanuló Kollégium
1976- 1978-ig igazgatóhelyettes
• Mező Imre Szakmunkástanuló Kollégium
1969-1976-ig csoportvezető tanár

SZAKTERÜLETEM:
Vezetéselméleti, menedzsertudományi, neveléselméleti, kutatás, tanügyigazgatási, kollégiumpedagógia

TUDOMÁNYOS / KÖZÉLETI / TEVÉKENYSÉGEM:
• Oktatok a BME közoktatási vezető szakán
• Oktatok az ELTE Tanárképző Főiskolán
• A humán erőforrás menedzsment tárgyat oktatom az Open University Euro Contact Business School-ban (a brit Oktatási Minisztérium felsőoktatási intézményeket minősítő bizottsága, a HEQC - Higher Education Quality Council - 1997-ben az intézmény oktatói gárdáját, tananyagait, alkalmazott oktatási módszereit, és a szolgáltatás színvonalát összességében kiválóra minősítette; a European Foundation for Management Development 1999. augusztus 16-i határozatával az Euro-Contact Business School-t állandó tagjai közé felvette.)
• Rendszeres előadója, tréningvezetője vagyok különböző vezetéstudományi, pedagógiai szakmai konferenciáknak, továbbképzéseknek.

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
• szakértői engedélyszám: 266/1997-2828

Szakterületek: Felnőttoktatás, kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai értékelés, szervezet és minőségfejlesztés,tanügyigazgatás, uniós (közösségi9pályáztatás és projektmenedzsment
Szakirányok: mérés-értékelés,pedagógiai program, vezetői program, strukturális alapok pályázatírás

• Országos vizsgáztatási engedélyszám:74257