2006_2007


rendszergazda - Posted on 12 március 2010

TIT Kossuth Klub Egyesület, a TIT Stúdió, a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány pályázata 2007_2008

Akikre büszkék vagyunk - Tehetséggondozás - kerületünk büszkesége - alkotó diákjaink

Pályázók: Lantos Csilla 10.osztály, Papp Ildikó 13.osztály, Polenyik Dóra Szilvia 10.osztály, Bóta Krisztina 13.osztály

Felkészítő: Dr. Jarosievitz Beáta
Téma:
Szomatoinfra-diagnosztika

A pályázati téma rövid ismertetése
A szomatológia a humánbiológiához tartozó tudományterület. A "soma" görög szó, ami testet jelent. A szomatológiát nevezhetjük ezek alapján "testtannak". Az elmúlt évszázadban a szomatológia fontos szerepet töltött be a biológia, orvostudomány, pszichológia stb. területein.
A modern szomatológiai kutatások biztató eredményeket tudhatnak maguk mögött. Folyamatosan kutatják az életfolyamatoknak azokat az elváltozásait, amelyek betegségekhez vezethetnek. Ezeket a folyamatokat elemzik anatómiai, élettani, biokémiai, biofizikai, kvantumbiológiai stb. összefüggésekben.
A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának a Nukleáris Technika Tanszék Központi Szomatológiai Módszertani és Oktatási Központjában, valamint a Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület laboratóriumában 1979 óta folynak vizsgálatok, felmérések és kutatások az emberi szervezet fiziológiai állapotának meghatározásáról.
A szomatológiai vizsgálatokat az l990-es években egy olyan képalkotó vizsgálati eljárással sikerült bővíteni, amelyik teljes mértékben non-invazív és nagy érzékenységgel jellemzi az emberi szervezeten belül zajló életfolyamatok minden részletét.
Az egyetemi kutatócsoport által kifejlesztett "Szomatoinfra" vizsgálat teljes mértékben ártalmatlan, a vizsgált emberi testet és szervezetet semmilyen módon nem éri besugárzás és ez által nem károsítja a szöveteket.
A vizsgálat azt a természeti jelenséget használja ki, hogy az egészséges emberi szervezeten belül tartósan 36,7-37,2 C fok van. Az ingadozások az anyagcsere folyamatok, valamint a nappalok és éjszakák váltakozása miatt jönnek létre. Ez az emberi szervezet un. "működési" hőtartománya. Ez a hőmérsékleti tartomány általában magasabb, mint a külső hőmérséklet. A biológiai anyagcsere folyamatok állandóan hőt termelnek. A szervezet stabil belső hőmérsékletének fenntartása miatt jelentős hőmennyiséget kell leadnia. Három hőleadási (felvételi) formát lehet megkülönböztetni, de a szomatológia számára csak az használható fel eredményesen, amely a sugárzáson alapszik.
A sugárzásos hőleadási folyamatot úgy határozzák meg, hogy a test minden pontjáról folyamatosan és szakadatlanul elektromágneses infravörös tartományú sugárzás (infra fotonok) lép ki.
A szomatológiai kutatások bizonyították, hogy ezek a változó intenzitású ( és hullámhosszú) sugárzások a belső szervekről és szervrendszerekről, működésükről pontos információt szolgáltatnak.
A klinikai tesztelések és a módszer részletes ismertetése után az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége 1005/ETT/2003 számon a módszert és az eljárást az orvos-diagnosztikai eljárásokhoz sorolta.
Mivel a módszer alkalmazása nem károsító az emberi szervezetre (nincsenek veszélyes, ionizáló sugárzások), és az egyetemen működő kutatócsoport egyben oktatási feladatokkal is foglalkozik, készséges együttműködésükről biztosítottak, hogy a pályázatunk tárgyát képező munkánk során megismerhessük a módszert, és részt vehessünk annak továbbfejlesztésében.
A projekt célja és konkrét tevékenységei:
A kutató csoporttal projektindító tárgyalást tartunk, amelynek első lépéseként a Gantt diagram alkalmazásával egy projekttervet készítünk. A kutatócsoporttal szorosan együttműködve megismerhetjük a témával kapcsolatos szakirodalmat, elsajátítjuk az alapismereteket, új fogalmakat: szomatológiai, szomatoinformatikai, szomatometriai, szomato-biometriai, stb. A szakirodalom megismerésében nyelvismereteink is segítségünkre lesznek, hiszen mostanra jól elsajátítottuk már a matematikai, a fizikai illetve az informatikai szaknyelvet.
Az alapfogalmak elmélyítése után megismerkedünk az informatikai és technikai eszközökkel. Az eszközök alkalmazásával a későbbiekben laboratóriumi gyakorlatot tervezünk elvégezni.
Az eszközökről fényképeket készítünk, és méréseinket mérési jegyzőkönyvben dokumentáljuk, melyet a kiállításon is szeretnénk ismertetni. A mérési jegyzőkönyv elkészítése szintén a számítógép segítségével történik, de az egyszerű számolások a matematikai alapok nélkül elképzelhetetlenek.
Ezek után a rögzített adatokat az egyetemi kutatócsoporttal elemezzük, megvitatjuk, majd feldolgozzuk.
A kutatócsoporttal együttműködve célunk egy új algoritmus, rendszerező elv kidolgozása. Az új algoritmus segítségével a kutatócsoport a számítógépes kiértékelést bővíthetné, javíthatná.
A kutatócsoporttal együttműködve a "BMI (Body Max Index) tipizálás integrálása" területen tervezzük a fejlesztés megvalósítását.
A választott projekt megvalósításának indoklása
A "Szomatoinfra" diagnosztikai rendszer alkalmazása igen hasznos. Az emberi testről készített infravörös felvételeket nem közvetlenül a betegségek megállapítására, hanem az anatómiai régiókban mutatkozó élettani folyamatok arányainak vagy eltéréseinek részletes leírására használjuk.
A projektben használt szomatoinfra felvételezést jó eredménnyel lehet használni az alapellátásban, a testnevelés és sport területén, a foglalkozás-egészségügyben, népegészségügyben és mindazoknál a szakorvosi tevékenységeknél, ahol a módszer szakmai illesztése megtörtént.
A fejlesztett informatikai háttér a szomatoinfra diagnosztikai rendszert alkalmassá teszi arra, hogy tetszőleges egyéb diagnosztikai eredményeket befogadjon, és azokat az infravörös felvételekkel, egybevesse (Pl. Röntgen, CT, MR, UH.).
A Szomatoinfra vizsgálat a megváltozott életfolyamatok pontos leírása elkészüljön. Ezek elemzése után javasolt célzott a felvételezést követően a felvett képeknek megfelelően leírja azokat a testtájakat és az ott mutatkozó infrajel értékeket, ami az életfolyamatokat reprezentálja. A leírás az anatómiai és élettani szabályoknak felel meg azzal a kivétellel, hogy diagnózist nem ad.
A Szomatoinfra vizsgálati rendszer bevezetése az általános preventív szemléletű egészségügyi ellátásba számos előnnyel járhat.
-    egy páciens felvételezése, elemzése kb. 15 percet vesz igénybe
-    ez idő alatt minden anatómiai régió, szerv, szervrendszer felvételre kerül.
-    Az infra spektrum analízise lehetővé teszi, hogy szakszűrő vizsgálatra vagy szakorvosi vizsgálatra irányítani a pácienst.
-    Minden korosztály számára ajánlott, non-invazív módszer.
-    A Szomatoinfra informatikai rendszere minimális idő ráfordítással alkalmas minden tényező, laborlelet, képalkotó eljárás stb. dokumentációjának tárolására.
-    A Szomatoinfra laboratóriumok felállítása semmilyen különleges helyiséget nem igényel.
-    A Szomatoinfra diagnosztika informatikai rendszere alkalmas a páciensek adatkezelésére a felvett adatok, képek archiválására.
-    A korán felismert kórfolyamatok jó eredménnyel gyógyíthatók kis költség ráfordítással.
Fontosnak tartjuk, hogy megismerhessük a modern kutatási témák egyikét, és az általunk végzett kutatási projekttel is hasznos munkát végezzünk, társadalmunk egészségének megőrzése érdekében.
A kutatási projekt végén az elért eredményeket weblapon, illetve ismeretterjesztő cikk formájában szeretnénk mások számára is közzétenni, melyeket a kiállításon is szeretnénk bemutatni. A TIT versenyen a szerzett tapasztalatainkat, interaktív weblapon, prezentációval és poszteren kívánjuk szemléltetni.

Az elkészült poszterünk

A kutatás támogatására a TEMPUS Közalapítvány támogatását is elnyertük, így számunkra a technikai eszközök is biztosítottak. Köszönjük.

A versenyről (bővebben)

Csapatunk bemutatja pályázatát a zsűrinek


 

Témánk nagy érdeklődést keltett.            Témánk megvédése, érvelés, vita.

A diákalkotók felkészítésében kiemelkedő szakmai és szervező munkát vállaló, felkészítő pedagógusok elismerése, díjazása.