Küldetés


Arculat:

Az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium az integrált személyiségfejlesztést, a közösség védettségét, ingergazdag szellemi, pedagógiai, pszichológiai és fizikai környezetet kínál a sikeres életpályához, az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra készülő középiskolába járó lányok számára.
A kollégium szimbóluma a rózsa, amely megjelenik minden hagyományos ünnepség és rendezvény gondolatkörében.


Hitvallás: „Felelős vagy a rózsádért!”

 

Küldetésnyilatkozat

  • A kollégium nevelő-oktató munkájával esélyt, harmóniát, biztonságos, igényes környezetkultúrát, humánus bánásmódot és kommunikációs kultúrát biztosít.
  • A kollégium nevelő-oktató munkájának megvalósítása során olyan kötelező és szabadidős foglalkozásokat tart és szervez, amelyek biztosítják a tanulás és a közösségi programok sikerélményét.

Célok: A kollégium

  • tevékenységrendszerével a követelményeket magas szinten teljesítőket segíti a sikeres felsőoktatási felvételire való felkészülésben, megalapozza a biztos bennmaradást.
  • minden igénybevevő számára biztosítja a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a pályaorientációs segítséget.
  • a harmonikus személyiségfejlesztés eredményeképpen felkészít a keresett munkaerőpiaci pozícióba jutásra.

A diákok: budapesti szakközépiskolákban és gimnáziumokban tanuló 12-18 év közötti lányok (50 fő).

A tantestület: Egy szakmai program sikerének legalapvetőbb feltétele a sokoldalúan képzett és a közös célokat maradéktalanul vállaló nevelőtestület. A program végrehajtásában az igazgató mellett 7 tanárnő dolgozik. Kettő vagy több diplomával, képesítéssel rendelkező pedagógusok biztosítják a célok teljesülését.